Tartalom
Bemutatkozás
Vendéglátás
Rendezvények
Ajánló
Túrajavaslatok
Szállásajánló
Vendégváró
Önkormányzat
Közérdekű adatok
Aktuális
eMagyarország Pont
English English
Eseménynaptár
2019. Aprilis
HKSzCsPSV
1234567
891011121314
15161718192021
222324252628
2930     

2019.04.27

Babócsa
Nárcisznap 2019

Aktuális hírek

2016-07-07

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlanok értékesítésérePályázati felhívás!


 


Babócsa Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező,


alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:


 


1./  babócsai, belterületi 601/21 hrsz. alatt felvett,  Strandfürdő megnevezéssel és 11.958 m2 alapterülettel nyilvántartott, vezetékjoggal terhelt, egyebekben per, igény-, és tehermentes, strandfürdő felépítményes ingatlan.


Pályázati, minimum vételár: 13.593.560 (tizenhárommillió-ötszázkilencvenháromezer-ötszázhatvan) Ft.


 


2./ babócsai, belterületi, 597 és 598/3 hrsz. alatt felvett, SOMMSICH kastély  megnevezésű, 1088 m2 és  335 m2 területtel nyilvántartott, lakóház, udvar felépítménnyel rendelkező,  műemléki védettségű ingatlanok, együttesen.


Pályázati, minimum vételár: 24.373.124  (huszonnégymillió-háromszázhetvenháromezer-egyszázhuszonnégy)  Ft. (a kettő együtt)


 


3./ babócsai, belterületi 1 hrsz. alatt felvett, Babócsa, Várdomb utca 1. sz. alatti helyi védettségű  PRINKE kastély  ingatlan, vezetékjoggal terhelt, egyebekben per, igény-, és tehermentes, kastély és melléképület felépítményes, ingatlan.


Pályázati, minimum vételár: 51.107.629  (ötvenegymillió-egyszázhétezer-hatszázhuszonkilenc) Ft.


 


Az ingatlanokra, illetve abból bármelyik ingatlanra (kivéve 2. pont, a kettő csak együtt) bárki pályázhat, aki ajánlatában vállalja a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltétel teljesítését. A pályázatot zárt borítékban elhelyezve, írásban kell benyújtani, vagy postán megküldeni a pályázatot meghirdető Babócsa Község Önkormányzata 7584 Babócsa, Rákóczi F. u. 12. sz. alá, illetve címére! A pályázat benyújtási (beküldési) határideje: 2016. augusztus hó 4. napja 16 óra.


A határidő lejárta után benyújtott, érkezett pályázat érvénytelen!


Az ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Állam és a Somogy Megyei Önkormányzat javára törvényes elővásárlási jog áll fenn.


 


Pályázati feltételek:


A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:


-a pályázó személyi adatait, azaz nevét (cég vagy egyéb szervezet esetén cégnevét , születési leánykori nevét, születi idejét, anyja nevét és pontos lakcímét, adóazonosító jelét cég, vagy egyéb szervezet esetében adószámát, cégjegyzékszámát, statisztikai jelzőszámát, székhelyét, törvényes képviselője nevét továbbá személyes és telefonos elérhetőségét,


-a pályázott ingatlan megnevezését, helyrajzi számát,


-a pályázott ingatlan megvételéért ajánlott vételár pontos összegét forintban, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázati felhívásban közölt minimum vételár összege,


-a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pályázati felhívásban foglalt valamennyi


  feltételt teljes egészében elfogadja,


-a pályázó visszavonhatatlan nyilatkozatát, hogy elfogadott pályázata esetén a pályázott ingatlan adásvételére vonatkozó adásvételi szerződést legkésőbb a pályázat elbírálását követő 15 napon belül megköti.


A benyújtott pályázat érvényességének további feltétele a pályázatban írt (ajánlott) vételár 10 (tíz) százalékának megfelelő összegű bánatpénz Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal (7584 Babócsa, Rákóczi F.u.12.) pénztárába való befizetése, legkésőbb a pályázati benyújtási határidő lejártáig, arra az esetre, ha a pályázatot elnyerő saját hibájából az adásvételi szerződést nem köti meg. A befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.


 


  


További pályázati feltételek:


Több pályázat esetén az érvényesen benyújtott (beküldött) pályázatok a pályázók jelenlétében tartott pályázati tárgyaláson kerülnek értékelésre és elbírálásra.


 -A pályázati tárgyalás helye: Babócsai Közös Önkormányzati  Hivatal 7584 Babócsa, Rákóczi u.12.


 -A pályázati tárgyalás ideje: 2016. augusztus hó 22. napja. de. 10 óra


Amennyiben a meghirdetett bármelyik ingatlanra a több érvényes pályázat kerül benyújtásra, vagy megküldésre, a pályázati tárgyaláson licitálására kerül sor és a meghirdetett ingatlan tulajdonjogát az a pályázó szerezheti meg, aki a licitálási eljárás során a legmagasabb vételár ajánlatot teszi. A licitdíj minimális összege 100.000 (egyszáz-ezer) Ft. A licitálási eljáráson azok a pályázók vehetnek részt, aki vállalják a licitáláson kialakult vételár egy összegben  megfizetését legkésőbb a licitálás napját követő 15. napig , és a pályázat benyújtási határidejéig az Önkormányzati Hivatal pénztárába befizették a pályázatban írt (ajánlott) vételár 10 (tíz ) százalékának megfelelő összegű bánatpénzt.


 


A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a megnyert ingatlan vételárába beszámít. A vesztes pályázó a befizetett bánatpénzt a licitálás eljárás végén visszakapja.  A licit során elért vételár, illetve annak a beszámított bánatpénzt meghaladó része megfizetésének határideje a licitálást követő 15. nap, amely határidőn belül a nyertes pályázó köteles az adásvételi szerződést megkötni, ellenkező esetben a befizetett bánatpénzt elveszti.  A licitálási eljárás lebonyolításával a kiíró jogosult jogi képviselőt (ügyvédet) megbízni.


 


A meghirdetett ingatlan, illetve annak dokumentációja a kiíróval történő előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.


 


A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 06-82-491-012 vagy a                   06-20-313-35-57 sz. telefonon kérhető. Felvilágosítás adására Babócsa Község Önkormányzata képviseletében eljáró Péter István polgármester  jogosult.


 


Babócsa, 2016. július 4.


                                     


      


                                                                                             Péter István


                                                                                             polgármester


 


 


 


 


 


 

Forrás: Babócsa Község Önkormányzata

további híreink...Babócsa Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Látnivalók
Építési közbeszerzés AF
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu