Címerünk
Ezüst szegélyű kék hullámpólyával vágott álló háromszögű pajzs, melynek vörös mezejében oromzatos bástyával díszített leveles arany koronán jobbra fordult, felemelt jobbjában ezüst szablyát, baljában stilizált nárciszt tartó arany griff áll. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy aranyterméssel megrakott zöld olajág keretezi.

A griff a magyar hitvilág kincsőrző madaraként ismert. A címerben való szerepeltetése egyrészt Babócsa gazdag ...

Neves szülöttek
Babócsa / Neves szülöttek

Kenyeres Lajos kanonok
Babócsai temető kiemelt sírhelye a kereszt előtt
1860. július 7-én született Keszthelyen. A gimnáziumot szülővárosában, majd Budapesten, Nagykanizsán végezte, ahol 1879-ben érettségizett. Még ebben az évben felvették a veszprémi szemináriumba. 1883. július 2-án szentelték pappá. Káplán Lesencetomajon, majd a következő évben már udvari káplán a Somssich családnál Somogysárdon. 1890-ben zsinati vizsgát tett. 1894-ben került Babócsára plébánosnak. Plébánosi működése alatt épült a babócsai és bolhói templom, valamint mindkét helyen a kultúrház. Tevékenységének különlegessége, hogy a lugasos szőlőműveléssel országos hírnévre tett szert. Közéleti szereplését jelzi az is, hogy 1907-ben megalakította a Babócsai Fogyasztóvédelmi és Értékesítési Szövetkezetet. 1895-től szentszéki ülnök, majd 1914-től kanonok. 1920-ban kinevezik veszprémi kanonoknak. 1929-től április 15-én hunyt el. Volt hívei Babócsára szállíttatták holttestét, és ott temették el a temető nagykeresztje előtti sírboltjában.

Forrás
www.somogyitemetkezes.hu
Dráva mente -
Magyarország kisrégiói sorozat (CEBA Kiadó 2000)

Látnivalók
Gábor Andor Általános Iskola

Cím: Rákóczi u. 3.
Tel: 82/491-041
Fax: 82/491-822
Email: narciszos@vipmail.hu

Babócsai Óvoda

Cím: 7584 Babócsa, Zrínyi u. 5.
Tel: 82/491-023
Email: babocsaiovi@freemail.hu

Művelődési ház

Cím: Szabadság tér 18.
Tel: 82/491-404
Fax: 82/491-404
Email: konyvtar@citromail.hu

Vasútállomás

Cím: Kossuth u. 147.
Tel: 82/491-003

Postahivatal

Cím: Kossuth u. 8.
Tel: 82/591-006

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu