Címerünk
Ezüst szegélyű kék hullámpólyával vágott álló háromszögű pajzs, melynek vörös mezejében oromzatos bástyával díszített leveles arany koronán jobbra fordult, felemelt jobbjában ezüst szablyát, baljában stilizált nárciszt tartó arany griff áll. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy aranyterméssel megrakott zöld olajág keretezi.

A griff a magyar hitvilág kincsőrző madaraként ismert. A címerben való szerepeltetése egyrészt Babócsa gazdag ...

Neves szülöttek
Babócsa / Jelenünk

Szintén 2006 nyarán megszépült a falu gyógyszertára, a római katolikus templom szintén renoválás alatt áll. Az egy ház 10, a püspökség 5, míg az önkormányzat 1 millió forintos hozzájárulásából egyebek mellett új vakolatot kap a műemlék épület. 16 millió forintot szánnak a Pacsirta utca 1 kilométeres szakaszának aszfaltozására. Az elképzelések között szerepel egy korszerűen felszerelt fogorvosi rendelő építése a hozzá tartozó szolgálati lakással, valamint a három kastély felújítása. Mivel műemlék épületek, ezért a pályázati lehetőségek megvannak. Folytatni szeretné az önkormányzat a gyalogjárdák építését, és a szükségessé vált szolgálati lakások felújítását.
A munkalehetőség elég kevés a faluban. A legnagyobb foglalkoztató és ezzel mintegy száz babócsainak ad munkát a Határőr Zrt. Az egykori termelőszövetkezetben dolgozott évtizedekkel ezelőtt a falu apraja-nagyja. Azonban az átszervezések következtében felszámolták a tejtermelő ágazatot és manapság csak a növénytermesztésre koncentrálnak. A környező földjeiken kukoricát, búzát, árpát, szóját, zabot, repcét és napraforgót termesztenek. Az önkormányzat 70 falusit foglalkoztat, míg a vállalkozók csak néhányat. Épp ezért a középiskolát, egyetemet végzett fiatalok elvándorolnak és máshol telepednek le. A lakosság létszáma lassan, de évről-évre csökken.
A babócsai polgárok szociális helyzete átlagosnak mondható. Néhány család eléggé ellehetetlenült és ezért munkához is nehezen jutnak. A vállalkozók viszont az átlagnál jobban élnek. A lakók egyharmada roma származású, ezért a faluban kisebbségi önkormányzat is működik. A szervezet igen hasznos munkát végez, hiszen összefogja az embereket állást keres számukra és segíti a rászorultakat. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a Cigány kisebbségi önkormányzattal és támogatja is a tevékenységüket. Jól felszerelt, internet hozzáféréssel és korszerű számítógéppel ellátott irodában végzik a feladatukat.
Babócsán nem lehet érezni a két népcsoport közötti különbséget. Mindenki mindenkinek segít, a vendéggel szívesen elbeszélgetnek a járókelők. Az itteniek nem a származásuk, hanem a munkájuk és a viselkedésük alapján ítélik meg az embereket. Erre pedig nincs panasz.
Elöző 1234Következő
Látnivalók
Gábor Andor Általános Iskola

Cím: Rákóczi u. 3.
Tel: 82/491-041
Fax: 82/491-822
Email: narciszos@vipmail.hu

Babócsai Óvoda

Cím: 7584 Babócsa, Zrínyi u. 5.
Tel: 82/491-023
Email: babocsaiovi@freemail.hu

Művelődési ház

Cím: Szabadság tér 18.
Tel: 82/491-404
Fax: 82/491-404
Email: konyvtar@citromail.hu

Vasútállomás

Cím: Kossuth u. 147.
Tel: 82/491-003

Postahivatal

Cím: Kossuth u. 8.
Tel: 82/591-006

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu