Címerünk
Ezüst szegélyű kék hullámpólyával vágott álló háromszögű pajzs, melynek vörös mezejében oromzatos bástyával díszített leveles arany koronán jobbra fordult, felemelt jobbjában ezüst szablyát, baljában stilizált nárciszt tartó arany griff áll. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy aranyterméssel megrakott zöld olajág keretezi.

A griff a magyar hitvilág kincsőrző madaraként ismert. A címerben való szerepeltetése egyrészt Babócsa gazdag ...

Neves szülöttek
Babócsa / Falukrónika
Babócsa története

Több állatlelet (mamut, ősmedve) utal Babócsa vidékének őstörténetére, a réz- és bronzkori települések és temetők maradványai pedig arról tesznek bizonyságot, hogy a "kezdetektől" lakott hely volt. Persze ezeken kívül több római és népvándorláskori (például avar kori), valamint más leletek is előkerültek. Ezek a tárgyak legtöbb esetben a helybéliek sok évtizedes gyűjtőmunkája során jutottak a felszínre, s a Helytörténeti Gyűjteményünkben őriztük meg e fontos értékeket. Arató Béla és Vezér Dezső viszont még külön, gyakori leletbejelentésükkel is segítették a faluban és a környékén az ottani középkor feltárásával kapcsolatban folytatott szakszerű régészeti kutatásokat. A honfoglaló magyarok közül valószínűleg Bulcsú vezér egyik őse, Bogát rex, azaz fejedelem jutott el először e vidékre, s az ő népe találkozott a Babócsa környékén élő avar és kisebb részben szláv népességgel. A X. század vége felé került át az Árpádok Tarhos ágához a somogyi terület, majd Koppányé lett. A lázadó vezér halála után birtokainak egy részét István király magának, illetve a királynénak sajátította ki, másutt hű embereit telepítette le. Babócsa például-több somogyi birtokkal együtt- a Tibold nemzetségé lett, és itt alakult ki a német eredetű nemzetség birtokközpontja. A Rinya bal partján állhatott az úgynevezett Motte típusú kis földvár, amit még a török korban is használtak, de a folyó melletti mocsaras területen több átkelőhely is volt. Őrzésük a Koppány leverésében aktívan részt vevő Tiboldok fegyvereseinek volt a feladata. Errefelé egyébként már a római korban is hadiutak vezettek, s feltehetően ezek "nyomvonalát" követték a későbbi századokban. Ugyancsak a Rinya bal partján állt egy másik, az úgynevezett Motte kis várnál jóval nagyobb vár is, amelynek a helyén épült fel későbbi úgynevezett "Török-vár", melynek maradványai ma is láthatók. A Török-vár helyén lévő földvárban lehetett a Tibold nemzetség XI-XIII. századi erődített udvarháza, amelynek védelmét, egyfajta elővárként a Motte (vagy "33-as domb") kis vára látta el. A folyó jobb partján található - a már ugyancsak említett Basa-kert vagy Nárciszos, amelyben a Tibold nemzetség temetkező helye, a kegyúri bencés apátsága, valamint a falu, majd mezőváros működött.
Képek a galériában
123456Következő
Látnivalók
Gábor Andor Általános Iskola

Cím: Rákóczi u. 3.
Tel: 82/491-041
Fax: 82/491-822
Email: narciszos@vipmail.hu

Babócsai Óvoda

Cím: 7584 Babócsa, Zrínyi u. 5.
Tel: 82/491-023
Email: babocsaiovi@freemail.hu

Művelődési ház

Cím: Szabadság tér 18.
Tel: 82/491-404
Fax: 82/491-404
Email: konyvtar@citromail.hu

Vasútállomás

Cím: Kossuth u. 147.
Tel: 82/491-003

Postahivatal

Cím: Kossuth u. 8.
Tel: 82/591-006

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu