Címerünk
Ezüst szegélyű kék hullámpólyával vágott álló háromszögű pajzs, melynek vörös mezejében oromzatos bástyával díszített leveles arany koronán jobbra fordult, felemelt jobbjában ezüst szablyát, baljában stilizált nárciszt tartó arany griff áll. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy aranyterméssel megrakott zöld olajág keretezi.

A griff a magyar hitvilág kincsőrző madaraként ismert. A címerben való szerepeltetése egyrészt Babócsa gazdag ...

Neves szülöttek
Babócsa / Neves szülöttek

Lengyel Imre tanító, iskolaigazgató
Babócsai temető A. 3. 44.
1896-ban született. Tanulmányai elvégzése után 1916-ban került Babócsára mint tanító, majd 1940-ben nevezték ki iskolaigazgatóvá. Szülők és diákok egyaránt nagy szeretettel, tisztelettel emlékeznek rá, hisz a tanítás volt a hivatása, és ez a munka számára nem is munka, hanem szenvedély volt. Egyenes, jellemes, nagyon szerény, humánus ember és kitűnő emberismerő volt. Segítette a háború elöl menekülő lengyeleket. A helyi közélet aktív szereplőjeként énekkart vezetett, helyi színdarabokat rendezett, a KALOT ifjúsági nevelésben, gazdatanfolyamok vezetésében vett részt, néptáncot tanított, népzenei gyűjtést végzett. Mély vallásossága miatt évtizedekig a kántorizálást is vállalta. A jól tanuló gyerekeket és szüleiket bíztatta a továbbtanulásra, a nehéz agyagi körülmények között élőknek több esetben is tényleges segítséget nyújtott. Az akkori rendszer 1949-ben leváltotta igazgatói pozíciójából, s mint tanító dolgozott tovább. (Később sem vállalta fel a felkínált magasabb pozíciót.) 50 éves pedagógusi pályafutása után arany díszoklevéllel ismerték el példaértékű pedagógiai tevékenységét. Magán - és közéleti emberként is méltán vívta ki a Babócsán élők nagyfokú megbecsülését. 1970-ben hunyt el.

Forrás
www.somogyitemetkezes.hu
Dráva mente -
Magyarország kisrégiói sorozat (CEBA Kiadó 2000)

Látnivalók
Gábor Andor Általános Iskola

Cím: Rákóczi u. 3.
Tel: 82/491-041
Fax: 82/491-822
Email: narciszos@vipmail.hu

Babócsai Óvoda

Cím: 7584 Babócsa, Zrínyi u. 5.
Tel: 82/491-023
Email: babocsaiovi@freemail.hu

Művelődési ház

Cím: Szabadság tér 18.
Tel: 82/491-404
Fax: 82/491-404
Email: konyvtar@citromail.hu

Vasútállomás

Cím: Kossuth u. 147.
Tel: 82/491-003

Postahivatal

Cím: Kossuth u. 8.
Tel: 82/591-006

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu