Címerünk
Ezüst szegélyű kék hullámpólyával vágott álló háromszögű pajzs, melynek vörös mezejében oromzatos bástyával díszített leveles arany koronán jobbra fordult, felemelt jobbjában ezüst szablyát, baljában stilizált nárciszt tartó arany griff áll. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy aranyterméssel megrakott zöld olajág keretezi.

A griff a magyar hitvilág kincsőrző madaraként ismert. A címerben való szerepeltetése egyrészt Babócsa gazdag ...

Neves szülöttek
Babócsa / Neves szülöttek

Dr. Szabó Ernő orvos
Babócsai temető C. 5. 5.
1869-ben született Mezőcsokonyán. Budapesten szerzett orvosi diplomát 1894-ben. Először a szemklinikán, majd a Rókus Kórházban, végül a Stefánia Gyermekkórházban dolgozott. Ezután került Babócsára, ahol az országon belül e térségben volt a trachomával leginkább fertőzött terület (kb. 1600 főt érintett.) Kilenc év alatt sikerült felszámolnia a fertőzést. A harmincas években már szinte minden ember "doktor bácsi"- ja volt, mindenki szerette, tisztelte. szakmai sikerei miatt voltak irigyei, rosszakarói, de bebizonyította, hogy a rossz állapotban lévő, legyengült betegek eredményesebben gyógyíthatók otthon, mint kórházban. Az anyagilag nagyon nehéz helyzetben lévőket is gyakran kisegítette. Hetente kétszer felkereste valamennyi betegét. Példás családi életet élt. Szerette az embereket, fél Somogyra kiterjedő baráti köre volt. Csaknem ötven évig élt és gyógyított a községben. Az 1944. március 19-ei német megszállást követően több- a zsidókat érintőrendeletet vezettek be. Április 3-án rendelték el a zsidó személyek kényszerlakhelyre költöztetését és deportálását. Dr. Szabó Ernő a megalázó költöztetés elől feleségével együtt az öngyilkosságba menekült. Együtt vannak eltemetve a babócsai temetőben.

Forrás
www.somogyitemetkezes.hu
Dráva mente -
Magyarország kisrégiói sorozat (CEBA Kiadó 2000)

Látnivalók
Gábor Andor Általános Iskola

Cím: Rákóczi u. 3.
Tel: 82/491-041
Fax: 82/491-822
Email: narciszos@vipmail.hu

Babócsai Óvoda

Cím: 7584 Babócsa, Zrínyi u. 5.
Tel: 82/491-023
Email: babocsaiovi@freemail.hu

Művelődési ház

Cím: Szabadság tér 18.
Tel: 82/491-404
Fax: 82/491-404
Email: konyvtar@citromail.hu

Vasútállomás

Cím: Kossuth u. 147.
Tel: 82/491-003

Postahivatal

Cím: Kossuth u. 8.
Tel: 82/591-006

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu