Vendégváró / Basakert

Basa-kert (Nárciszos)


Kő alapfalú maradványait meg is találta a régész a Basa-kerti ásatások során. Az apátsági templom feltárásakor csupán egyetlen téglasírt találtak a kegyúri monostor nyugati előcsarnokában. Az előkelő alapítóknak fenntartott délnyugati részen, így ez a sír a Tibold nemzetség egyik tagjának a csontmaradványait rejthette. (mint ismeretes I. István a Tiboldok segítségét vette igénybe Koppány legyőzésében, s jutalmul birtokokat adományozott a famíliának.) A XI. század közepén alapított apátság templomát átlagosan 50 méter sugarú körben vette körül a temetőkert. Innen kerültek elő sorban a Ny-K-i tájolású, egymás mellé és fölé temetett koporsós, vagy koporsó nélküli sírok. A templomtól délnyugatra volt egy négyszögletes, kisebb kápolna vagy osszárium, amelybe a sírok ásásakor talált régebbi csontvázmaradványokat helyezték el. A bencések monostorát a tatárjárást követően a XIV. században újjáépítették és kibővítették. Ekkortájt, valószínűleg a Tibold nemzetséghez tartozó Babócsai család egy nagyméretű főúri épületet emeltetett, valamint az egész területet sánccal és árkokkal erősítette meg. A sáncok egy része még ma is jól láthatóan kiemelkedik a földből. A téglalap alakú vár nyugati oldalát a Rinya-patak határolta, míg a többi részen árok és sánc húzódott. A Szent Egyed tiszteletére szentelt plébániaegyház helyreállított alapfalaitól É-ra és K-re előkerült a sánc gerendaszerkezete, amely két vízszintesen fekvő gerendasor közötti földtömésből, valamint a belsejében függőlegesen álló merevítő gerendákból, az úgynevezett palánkból készült. A sánc előtt V keresztmetszetű 3-4 méter mély árok volt. Ezeket folyamatosan megújították egészen a XVII. század végéig. A török időkben sarkain még kerek ágyútornyok is készültek. A vár mérete - a Nováki Gyula által végzett felmérések alapján - 340x310 méter (területe 8,7 hektár) lehetett.


A Basakert jelenlegi bejáratától jobbra a föld alatt az egykori Árpád-kori falu patkóíves szentélyű téglaegyházának falmaradványai találhatóak. A XI. századból származó épület a feltáró szakember szerint igen kiváló építőanyagból készült, gondosan, szervezetten készült el.Előző1234Következő

Galéria
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu