Vendégváró / Basakert

Basa-kert (Nárciszos)


Ezt a Szent Egyed tiszteletére szentelt plébániaegyházat 1248-ban említik először írásos dokumentumok, majd 1390-ből a Bonifác pápa által adományozott búcsújoggal kapcsolatban találtak rá utalást a történetkutatók. A román templomot - vélhetően a XIV. században - gótikus templom váltotta fel (25x10 méteres). Mint azt a Babócsa története című kötetből megtudjuk, erre valószínűleg épp a zarándokok számának növekedése vezethette a babócsaiakat, hiszen a régi imahely már nem tudta maradéktalanul ellátni feladatát. A maradványok tanúsága szerint a régi templomot csak akkor bontották el, amikor az új már felépült. Az ásatások során a templom közelében-a sekrestyén és a plébános házán kívül- egy másik, egy még nagyobb építmény alapjait is megtalálta a régész. Feltételezése alapján az épület a zarándokoknak szolgálhatott hajlékul.


A mohácsi csatavesztést követően Babócsa fontos szerepet játszott a dél-dunántúli végvárrendszer védelmében. A XVI. században a török háromszor is - 1555-ben, 1566-ban, majd 1600-ban - elfoglalta várát. Ez utóbbi időponttól megközelítőleg 130 éven át uralta a vidéket. Igaz, ekkor Babócsa és környéke szinte teljesen elpusztult.
A hódoltságot rombolás és építés egyaránt jellemezte. A település legkiemelkedőbb részén álló bencés kolostor templomát és a hozzá tartozó temetőt részben lerombolták, részben raktárként és melléképületként használták. A templom északi részében, részben annak helyére, nagyméretű gőzfürdőt építettek. Ez az épület alapfalaiban feltárásra, majd időlegesen bemutatásra és pár éve visszatakarásra került. A megmaradt alapfalai két építési periódust mutatnak. Ez a két építési periódus megfelelt a klasszikus török építési elveknek. Ez alapján a kutatók rekonstruálni tudták működését. Nagy Gergely építész a pécsi Memi pasa fürdőjéhez hasonlítja, mivel ezt is a helyszínen melegített vízzel működtették. Az épületet így írja le: "Nyugatról a langyos fürdő, mellette a melegvizes fürdő helyisége volt. Ennek keleti falához csatlakozott a kazánház és a víztartály, a legkeletibb helyiség volt a fűtőkamra.


Előző1234Következő

Galéria
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu