Templom


A Szabadság tér északi részén, a Várdombnak nevezett emelkedőn áll a település barokk stílusú temploma. A római katolikus imahely 1790-ben épült, belső terét Merész Gyula freskói töltik ki. Itt található a Somssich-család kriptája is, melynek mozaik díszítését 1920-ban készítette Mezei Müller Gyula festőművész.
A templomtól É-ra és Ény-ra 1979-ben folytatott ásatása során dr. Magyar Kálmán régész két törökkori (XVI-XVII. századi) téglalap alakú, összedőlt téglaépítmény leégett maradványát tárta fel. Felette Ny-K-i tájolású, melléklet nélküli sírok voltak. Vagyis az 1686 és 1790 közötti időben már egy templommal rendelkező temető sírjai léteztek itt. Ez a legkiemelkedőbb dombon megtalált templom vagy kápolna lehetett talán a Marczali János által 1455-ben Babócsán említett Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelt kápolna? A török időkben elpusztult templom és temetője helyére előbb egy másik török gőzfürdő, majd az újabb kori barokk templom épült fel.
A templomhoz vezető utat két oldalról örökzöld sövények határolják. Itt áll Nepomuki Szent János szobra. A három haranggal rendelkező templomtorony réz kupolája már messziről látszik a napfényben. Az épület bejárata - egy korábbi átépítésnek köszönhetően - nem a torony alatt található. A korabeli templom oldalához a Somssich grófok új szárnyat építtettek. Ennek köszönhetően a régi főoltár helyén ma a sekrestye található. A jelenlegi főoltár a bejárattal szemben áll. Az oltárképet a színes ólomüveg ablak adja, amelyen keresztül ragyogóan szűrődik be a napfény a benti félhomályba. A padsorok végében a falat domborművek díszítik. Középen egy boltíven a következő aranybetűs szöveg olvasható:

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és a terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket."

A bal oldali falon az egyik szentély alatt áll az a márványtábla, amellyel a 41 évig Babócsán szolgáló Bódi György plébánosra emlékeznek hívei.
A templomban az oldalfalon függő festmények közül kiemelkedik a többi közül Szent Imre és Szent Erzsébet hatalmas portréja. A régi oltárkép csak a sekrestye fölötti karzatról látható. Az olajfestmény alján jól olvasható a dátum - 1889 - és az adományozó neve: Gr. Somssich Jos.
A szentély bal oldaláról nyílik az ajtó a Somssich család sírboltjához. A kripta lejáratát záró márványlap fölé boltív hajlik, melyet apró mozaikkockákból rakott ki az alkotó. A szentek terveit - a templom többi festményéhez hasonlóan Merész Gyula festőművész készítette.
A bejárat feletti karzaton áll a templom orgonája. Akik már hallották, egybehangzóan állítják, hogy gyönyörűen szól. Épp ezért időről-időre meghívott művészek is játszanak rajta az érdeklődők örömére.
Galéria
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu