Tartalom
Bemutatkozás
Vendéglátás
Rendezvények
Ajánló
Túrajavaslatok
Szállásajánló
Vendégváró
Önkormányzat
Közérdekű adatok
Aktuális
eMagyarország Pont
English English
Eseménynaptár
2020. Agusztus
HKSzCsPSV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


Aktuális hírek

2011-09-28

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Babócsa Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Strandfürdő értékesítésére.

Pályázati felhívás!


 


 


 


Babócsa Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező, babócsai, belterületi 601/21 hrsz. alatt felvett, Strandfürdő megnevezéssel és 11.958 m2 alapterülettel nyilvántartott ingatlan értékesítésére.


Pályázati, minimum vételár: 12.067.000 (tizenkettőmillió-hatvenhétezer) Ft. + ÁFA.


 


Az ingatlanokra bárki pályázhat, aki ajánlatában vállalja a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltétel teljesítését. A pályázatot zárt borítékban elhelyezve, írásban kell benyújtani, vagy postán megküldeni a pályázatot meghirdető Babócsa Község Önkormányzata 7584 Babócsa, Rákóczi F. u. 12. sz. alá, illetve címére! A pályázat benyújtási (beküldési) határideje: 2011. október 13. (csütörtök) 16 óra.


A határidő lejárta után benyújtott, érkezett pályázat érvénytelen!


 


 


Pályázati feltételek:


A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:


-a pályázó személyi adatait, azaz nevét (cégnevét) (leánykori nevét), születi idejét, anyja nevét és pontos lakcímét, cég esetében adószámát, cégjegyzékszámát, székhelyét, képviselője nevét továbbá személyes és telefonos elérhetőségét,


-a pályázott ingatlan megnevezését, helyrajzi számát,


-a pályázott ingatlan megvételéért ajánlott vételár pontos összegét forintban, amely nem lehet kevesebb mint a pályázati felhívásban közölt minimum vételár összege,


-a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pályázati felhívásban foglalt valamennyi


  feltételt teljes egészében elfogadja,


-a pályázó nyilatkozatát, hogy elfogadott pályázata esetén a pályázott ingatlan adásvételére vonatkozó adásvételi szerződést legkésőbb 2012. január 15. napjáig megköti.


A benyújtott pályázat érvényességének további feltétele a pályázatban írt (ajánlott) vételár 5 (öt) százalékának megfelelő összegű bánatpénz Babócsa Község Önkormányzata Körjegyzőségi Hivatal (7584 Babócsa, Rákóczi F.u.12.) pénztárába befizetése,


legkésőbb a pályázati benyújtási határidő lejártáig, arra az esetre, ha a pályázatot elnyerő saját hibájából az adásvételi szerződést nem köti meg. A befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.


 


  


További pályázati feltételek:


Több pályázat esetén az érvényesen benyújtott (beküldött) pályázatok a pályázók jelenlétében tartott pályázati tárgyaláson kerülnek értékelésre és elbírálásra.


 -A pályázati tárgyalás helye: Körjegyzőségi Hivatal 7584 Babócsa, Rákóczi u.12.


 -A pályázati tárgyalás ideje: 2011. október 14. (péntek) de. 10 óra


Amennyiben a meghirdetett strandfürdő ingatlanra a több érvényes pályázat kerül benyújtásra, vagy megküldésre, a pályázati tárgyaláson licitálására kerül sor és a meghirdetett ingatlan tulajdonjogát az a pályázó szerezheti meg, aki a licitálási eljárás során a legmagasabb vételár ajánlatot teszi. A licitdíj minimális összege 100.000 (egyszáz-ezer) Ft. A licitálási eljáráson azok a pályázók vehetnek részt, aki vállalják a licitáláson kialakult vételár egy összegben és készpénzben történő megfizetését legkésőbb 2012. január 15. napjáig, és a pályázat benyújtási határidejéig a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizették a pályázatban írt (ajánlott) vételár 5 (öt) százalékának megfelelő összegű bánatpénzt.


 


A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a megnyert ingatlan vételárába beszámít. A vesztes pályázó a befizetett bánatpénzt a licitálás eljárás végén visszakapja.  A licit során elért vételár, illetve annak a beszámított bánatpénzt meghaladó része megfizetésének határideje 2012. január 15. napja, amely határidőn belül a nyertes pályázó köteles az adásvételi szerződést megkötni, ellenkező esetben a befizetett bánatpénzt elveszti.  A licitálási eljárás lebonyolításával a kiíró jogosult jogi képviselőt (ügyvédet) megbízni. További feltétel, hogy a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a megvásárolt Stradfürdő ingatlant 2017.12.31. napjáig stradfürdőként hasznosítja, illetve tartja fenn.


 


A meghirdetett ingatlan a kiíróval történő előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.


 


A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 06-82-491-012 sz. telefonon kérhető. Felvilágosítás adására Babócsa Község Önkormányzata képviseletében eljáró Jungné Kovács Piroska polgármester asszony jogosult.


 


 


 


       Babócsa, 2011. szeptember 27.


                                     


                                                                                     Jungné Kovács Piroska


                                                                                             Polgármester

további híreink...Babócsa Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Látnivalók
Építési közbeszerzés AF
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu