Tartalom
Bemutatkozás
Vendéglátás
Rendezvények
Ajánló
Túrajavaslatok
Szállásajánló
Vendégváró
Önkormányzat
Közérdekű adatok
Aktuális
eMagyarország Pont
English English
Eseménynaptár
2020. Agusztus
HKSzCsPSV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


Aktuális hírek

2016-07-07

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlanok értékesítésérePályázati felhívás!


 


Babócsa Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező,


alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:


 


1./  babócsai, belterületi 601/21 hrsz. alatt felvett,  Strandfürdő megnevezéssel és 11.958 m2 alapterülettel nyilvántartott, vezetékjoggal terhelt, egyebekben per, igény-, és tehermentes, strandfürdő felépítményes ingatlan.


Pályázati, minimum vételár: 13.593.560 (tizenhárommillió-ötszázkilencvenháromezer-ötszázhatvan) Ft.


 


2./ babócsai, belterületi, 597 és 598/3 hrsz. alatt felvett, SOMMSICH kastély  megnevezésű, 1088 m2 és  335 m2 területtel nyilvántartott, lakóház, udvar felépítménnyel rendelkező,  műemléki védettségű ingatlanok, együttesen.


Pályázati, minimum vételár: 24.373.124  (huszonnégymillió-háromszázhetvenháromezer-egyszázhuszonnégy)  Ft. (a kettő együtt)


 


3./ babócsai, belterületi 1 hrsz. alatt felvett, Babócsa, Várdomb utca 1. sz. alatti helyi védettségű  PRINKE kastély  ingatlan, vezetékjoggal terhelt, egyebekben per, igény-, és tehermentes, kastély és melléképület felépítményes, ingatlan.


Pályázati, minimum vételár: 51.107.629  (ötvenegymillió-egyszázhétezer-hatszázhuszonkilenc) Ft.


 


Az ingatlanokra, illetve abból bármelyik ingatlanra (kivéve 2. pont, a kettő csak együtt) bárki pályázhat, aki ajánlatában vállalja a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltétel teljesítését. A pályázatot zárt borítékban elhelyezve, írásban kell benyújtani, vagy postán megküldeni a pályázatot meghirdető Babócsa Község Önkormányzata 7584 Babócsa, Rákóczi F. u. 12. sz. alá, illetve címére! A pályázat benyújtási (beküldési) határideje: 2016. augusztus hó 4. napja 16 óra.


A határidő lejárta után benyújtott, érkezett pályázat érvénytelen!


Az ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Állam és a Somogy Megyei Önkormányzat javára törvényes elővásárlási jog áll fenn.


 


Pályázati feltételek:


A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:


-a pályázó személyi adatait, azaz nevét (cég vagy egyéb szervezet esetén cégnevét , születési leánykori nevét, születi idejét, anyja nevét és pontos lakcímét, adóazonosító jelét cég, vagy egyéb szervezet esetében adószámát, cégjegyzékszámát, statisztikai jelzőszámát, székhelyét, törvényes képviselője nevét továbbá személyes és telefonos elérhetőségét,


-a pályázott ingatlan megnevezését, helyrajzi számát,


-a pályázott ingatlan megvételéért ajánlott vételár pontos összegét forintban, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázati felhívásban közölt minimum vételár összege,


-a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pályázati felhívásban foglalt valamennyi


  feltételt teljes egészében elfogadja,


-a pályázó visszavonhatatlan nyilatkozatát, hogy elfogadott pályázata esetén a pályázott ingatlan adásvételére vonatkozó adásvételi szerződést legkésőbb a pályázat elbírálását követő 15 napon belül megköti.


A benyújtott pályázat érvényességének további feltétele a pályázatban írt (ajánlott) vételár 10 (tíz) százalékának megfelelő összegű bánatpénz Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal (7584 Babócsa, Rákóczi F.u.12.) pénztárába való befizetése, legkésőbb a pályázati benyújtási határidő lejártáig, arra az esetre, ha a pályázatot elnyerő saját hibájából az adásvételi szerződést nem köti meg. A befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.


 


  


További pályázati feltételek:


Több pályázat esetén az érvényesen benyújtott (beküldött) pályázatok a pályázók jelenlétében tartott pályázati tárgyaláson kerülnek értékelésre és elbírálásra.


 -A pályázati tárgyalás helye: Babócsai Közös Önkormányzati  Hivatal 7584 Babócsa, Rákóczi u.12.


 -A pályázati tárgyalás ideje: 2016. augusztus hó 22. napja. de. 10 óra


Amennyiben a meghirdetett bármelyik ingatlanra a több érvényes pályázat kerül benyújtásra, vagy megküldésre, a pályázati tárgyaláson licitálására kerül sor és a meghirdetett ingatlan tulajdonjogát az a pályázó szerezheti meg, aki a licitálási eljárás során a legmagasabb vételár ajánlatot teszi. A licitdíj minimális összege 100.000 (egyszáz-ezer) Ft. A licitálási eljáráson azok a pályázók vehetnek részt, aki vállalják a licitáláson kialakult vételár egy összegben  megfizetését legkésőbb a licitálás napját követő 15. napig , és a pályázat benyújtási határidejéig az Önkormányzati Hivatal pénztárába befizették a pályázatban írt (ajánlott) vételár 10 (tíz ) százalékának megfelelő összegű bánatpénzt.


 


A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a megnyert ingatlan vételárába beszámít. A vesztes pályázó a befizetett bánatpénzt a licitálás eljárás végén visszakapja.  A licit során elért vételár, illetve annak a beszámított bánatpénzt meghaladó része megfizetésének határideje a licitálást követő 15. nap, amely határidőn belül a nyertes pályázó köteles az adásvételi szerződést megkötni, ellenkező esetben a befizetett bánatpénzt elveszti.  A licitálási eljárás lebonyolításával a kiíró jogosult jogi képviselőt (ügyvédet) megbízni.


 


A meghirdetett ingatlan, illetve annak dokumentációja a kiíróval történő előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.


 


A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 06-82-491-012 vagy a                   06-20-313-35-57 sz. telefonon kérhető. Felvilágosítás adására Babócsa Község Önkormányzata képviseletében eljáró Péter István polgármester  jogosult.


 


Babócsa, 2016. július 4.


                                     


      


                                                                                             Péter István


                                                                                             polgármester


 


 


 


 


 


 

Forrás: Babócsa Község Önkormányzata

további híreink...Babócsa Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Látnivalók
Építési közbeszerzés AF
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
www.mkeb-zrt.hu